Weergaven:

Alfabetische lijst

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van onderwerpen. Als u op het betreffende onderwerp klikt, gaat u naar de pagina waarop over het betreffende onderwerp informatie is te vinden.

A
Administrateur, instructie
Archief
Akoestiek
Alcoholbeleid in de kerk
Ambulante predikant
ANBI-regels
Arbo-regels
Asbest
Auteursrechten
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
B
Beeld & geluid
Begraafplaatsen
Begroting & jaarrekening
Belasting en kerk
Beleggen
Beleid en beheer
Beleidsontwikkeling

Beroepingswerk
Bezettingsbijdrage (& vacaturebijdrage etc)
BHV (Bedrijfshulpverlening)
Boekhouding en ICT
BTW
C
CCBB (Classikaal College voor de Behandeling van Beheerszaken)
Cloud  (Lees 'digitale gegevens' en daaronder 'privacy')
College van kerkrentmeesters
Communicatie
Contantloos betalen
Coronacrisis en kerk
Cijfers en feiten Protestantse Kerk
D
Datalekken
Digitale gegevens
Doop- belijdenis- en huwelijksregisters
Duurzaamheid
Duurzame pastorie
E
Erepenningen
Erfgoedwet
Erfstellingen en legaten
F
Feiten en cijfers Protestantse Kerk
Fiscale vragen
Fondsenwerving
FRIS  (Financieel Registratie en Informatie Systeem t.b.v. financieel toezicht PKN)
G
Gebouwen (beleidsterrein, overzicht)
Gedragscode vrijwilligers (model)
Geld (beleidsterrein, overzicht)
Geldwerving
Geluid
GCBB (Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken)
Generale regelingen
Groene kerk
Grote gevers beleid
H
Herbestemmen kerkgebouwen
Horeca en kerk
I
IB-47 verplichting
Insignes
Internetveiligheid
K
Kamer van Koophandel 
Kerkbalans (info kennisbank) (direct naar website www.kerkbalans.nl)
Kerkblad maken
Kerkelijke medewerkers
Kerkelijk werkers
Kerkmusici
Kerkorde
Kerkrecht
Kerkrentmeesters
Kerktorens
Kerk-TV
Kosters en beheerders
L
Ledenadministratie
Legal Entity Identifier (LEI-verklaring)
Legaten
LRP 
M
Mensen (beleidsterrein, overzicht)
Monumenten
N
Nalaten
O
Onderscheidingen
Ordinantie 11
Organisatie (beleidsterrein, overzicht)
Orgelbank (aan- en verkoop tweedehands kerkorgels)
Orgelzaken
OZB en de kerk
P
Pacht
Pastorie
Pastorie onderhoud
Penningmeester, instructie
Periodieke schenkingen
Personeel
Predikanten
Privacy
Q
Quotum landelijke kerk
R
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)  (modellen)
Rouw- en trouwdiensten
S
Samenwerking gemeenten 
SBKG'en
SILA
Stichting oprichten
Steunverlening  (Commissie Steunverlening)
Solidariteitskas
Solvabiliteitsverklaring
Subsidies
T
Tijdelijke verhuur
Trouwdiensten
V
Veiligheid
Veilige kerk (omgang met elkaar)
Vennootschapsbelasting
Verhuur kerkelijke ruimten
Vermogen
Verzekeringen
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Vrijwilligers
Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers en aansprakelijkheid
W
Website maken
Wijkgemeenten (en beheer)
Woningen
Woonruimte predikant
Z
Zonnepanelen