Weergaven:

 

Inhoud: Duurzaamheid | Goed voorbeeld doet goed volgen | Zonnepanelen
 

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid en kerken zijn diverse initiatieven ontwikkeld. Zo bestaat de website www.groenekerken.nl  waarop plaatselijke kerken hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid kenbaar kunnen maken. Tevens is er een toolkit te vinden waarmee kerken op allerlei facetten, zowel binnen als buiten het kerkgebouw, kunnen inzoomen en waar ze handige tips en doorverwijzingen kunnen ontvangen.

Al geruime tijd hebben de gezamenlijke kerken (via het CIO-K) een collectief inkoopcontract waaraan alle kerkgemeenschappen in Nederland kunnen deelnemen (zie: www.energievoorkerken.nl).   

Daarnaast is het als kerk verstandig om eens te bekijken op welke wijze binnen de kerkelijke gebouwen het energieverbruik kan worden teruggebracht. Over de specifieke vragen die samenhangen met het verduurzamen van de pastorie kunt u bijgaand artikel lezen.

In het julinummer 2018 van 'Kerkbeheer' is extra aandacht besteed aan duurzaamheid. U kunt het nummer digitaal raadplegen. Zie: hier. Een aantal interessante artikelen zijn: 'Duurzaam kerkrentmeesterschap', 'Energiebesparing'  en: 'Isolatie van monumentale kerkgebouwen'.  

In de webwinkel van de Protestantse Kerk is een boek over duurzaam beleggen te koop: Investeren als een goed rentmeester.    

De VKB heeft een aantal adviesbureaus als partner geselecteerd die met hun kennis en ervaring de plaatselijke gemeente kunnen adviseren zijn bij het nemen van diverse maatregelen om het binnenklimaat in het kerkgebouw zo goed mogelijk in te regelen en te beheersen. Met name bij monumentale kerkinterieurs en pijporgels is een goed geregeld binnenklimaat van groot belang.

Terug naar: inhoud

Goed voorbeeld doet goed volgen

De Mercer-Marsh Award 2016 leverde een tweede plaats op voor de Bethlehemkerk in Hilversum, die samen met de buurt aan energiebesparing deed. Bekijk het filmpje

Terug naar: inhoud

Zonnepanelen

Gebouwen in bezit van de kerk kunnen geschikt zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen. Niet elke kerk is daar geschikt voor, met name oudere en monumentale kerken vallen af of vragen een eigen benadering. Regelmatig wordt ons bureau de vraag gesteld hoe het zit met zonnepanelen en BTW.  

Van onze fiscaal adviseur vernamen we dat eerdere publicaties over het onderwerp - naar nu blijkt -  zijn achterhaald. De materie is nogal in beweging en vrij complex. Er kan alleen BTW worden teruggevraagd in een verhouding die ziet op de aan het net geleverde energie. De hoeveelheid kan afgelezen worden aan de hand van een omvormer of app met een slimme meter. De forfaitaire regeling geldt derhalve niet voor rechtspersonen (dus niet voor kerken), zo is gebleken uit jurisprudentie van eerder dit jaar. Of dit zo blijft, of dat de Hoge Raad toch weer anders zal oordelen, moet worden afgewacht. Het maakt daarbij niet uit welk gebouw het is. In de nieuwe opzet moet vervolgens ieder jaar aangifte worden gedaan en moet de BTW worden berekend. Bij een totale BTW omzet (incl. dus de teruglevering aan het net) tot € 20.000 per jaar kan vooraf een vrijstelling worden geclaimd voor kleine ondernemers (OVOB, voormalige KOR).

De vrijstelling brengt met zich mee dat je een zogenaamde vrijgestelde ondernemer wordt. De eerder teruggevraagde BTW van zonnepanelen moet worden herzien. Is dit bedrag hoger dan €2.500,-dan moet dit in 5 jaar terugbetaald worden (20% per jaar). Deze regel gaat van start na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen, en duurt 4 jaar. Heeft een kerk zonnepanelen uit 2015? Dan zijn die 4 jaar al voorbij en gaat deze nieuwe regel niet op.

Afhankelijk van de grootte van de teruggaaf is het wel wijs om tevoren in te schatten of de inspanningen opwegen tegen het voordeel.

Terug naar: inhoud