Weergaven:


Inhoud: Regelgeving Arbo-BHV | Aanpassingen Arbo wet per 1 juli 2017 |  Meer informatie | Documenten


Regelgeving Arbo-BHV

Door de overheid worden regels opgesteld omtrent het veilig gebruik van (kerkelijke) gebouwen. Het gaat dan enerzijds om de veiligheid en gezondheid van mensen (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers) en voorschriften omtrent de veiligheid van gebouwen. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk, ook wanneer het gebouw wordt verhuurd (dus dat ook de huurders zich aan de regels houden).

Het document 'Veiligheid in en om de kerk' (uitgegeven door de HHK) geeft een goede indruk over het geheel van de materie. Algemene bepalingen moeten soms namelijk op maat worden gemaakt voor de situatie in de kerkelijke gemeente.

Terug naar: inhoud

Aanpassingen Arbo wet per 1 juli 2017

De Arbowet gaat grof gezegd over twee zaken: veiligheid op de werkplek en het voorkomen en begeleiden van zieteverzuim van werknemers. Met name ten aanzien van het laatste is er per juli 2017 het één en ander aangescherpt. Op bijgaand overzicht vindt u daarover enige informatie. Op 1 juli 2018 liep het overgangsjaar af. In een nieuwsbericht op deze site werd daar aandacht aan besteed. Zie: hier

Het hoofdstuk over de verantwoordelijkheid van de kerkelijke werkgever voor personeel in de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 is ook interessant om te lezen. U vindt het: hier.

Terug naar: inhoud

Meer informatie

U kunt ook kijken op de kennisbank bij ‘gebouwen’ > 'veiligheid' 

Een interessant artikel op internet kan zijn: 'bedrijfshulpverlening' op Wikipedia  

Lees ook het interessante artikel n.a.v. de BIA-vraag van de maand van Nico de Jong uit het juli-agustusnummer 2017 van het VKB-maandblad. Klik voor het artikel: hier.

Terug naar: inhoud

Documenten:

Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen 

Checklijst Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Veiligheid in en om de kerk (uitgegeven door de HHK)

Model Risico Inventarisatie & Evaluatie (gemeente zonder horeca)

Model Risico Inventarisatie & Evalatie (gemeente met horeca)

Terug naar: inhoud

Verwante bijlagen (1)