Weergaven:

Kerkelijk medewerkers

Kerkelijk medewerker is ieder die via een arbeidsovereenkomst voor de bovenplaatselijke kerk of voor een plaatselijke gemeente of diaconie werkzaam is. Voor hen gelden de arbeidsvoorwaarden 'kerkelijke medewerkers'

Het kan gaan om kerkelijk werkers, predikanten in algemene dienst, koster en beheerders, kerkmusici, de medewerkers van de Dienstenorganisatie, maar ook administratief en uitvoerend personeel, verbonden aan de gemeenten.

Voor kosters-beheerder, kerkelijk werkers, en kerkmusici vindt u aparte blokjes in deze kennisbank.

Zie:

kerkelijk werkers

kerkmusici

kosters en kosters-beheerder

 

Bij overig personeel kunt u dus denken aan een administratief medewerker, of een boekhouder etc.

Twee hoofdstukken uit de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 die van belang zijn voor het werkgeverschap vanuit de kerk vindt u: hier , en: hier.

Kerkelijk medewerkers worden aangesteld onder de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk. Zie voor meer informatie: hier.