Weergaven:


Inhoud: Predikanten | Ambulante predikant Meer informatie | Beroepingswerk, solvabiliteitsverklaring etc. | Bond van Nederlandse Predikanten
 

Predikanten

Een plaatselijke gemeentepredikant is niet een werknemer in dienst van de kerk. De predikant is een ambtsdrager die beroepen wordt en die ten behoeve van het predikantswerk wordt voorzien van ‘levensonderhoud’ en ‘onderdak’. Zo is de bijzondere rechtspositie van predikanten te begrijpen. De predikant ontvangt een traktement en de kerkenraad dient een pastorie ter beschikking te stellen.

Deze bijzondere rechtspositie is binnen de Protestantse Kerk uiteraard uitgewerkt in een uitgebreide arbeidsvoorwaardenregeling.

Terug naar: inhoud

Ambulante predikant

Als er tijdelijk wegens ziekte of zwangerschap van de eigen predikant een vervangende dominee nodig is, kan er vanaf 2019 een beroep gedaan worden op een pool van ambulante predikanten. Lees voor meer informatie: hier.   

Terug naar: inhoud

Meer informatie

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland vindt u meer informatie

- Pagina ‘gemeentepredikant’ op de website vindt u: hier.  

- Informatie over ‘beroepingswerk’ vindt u: hier.  

- Rechtpositie en regelingen vindt u: hier. 

Terug naar: inhoud

Beroepingswerk, solvabiliteitsverklaring etc.

In de Handleiding voor Kerkrentmeesters staat goed beschreven wat er komt kijken bij het beroepingswerk. Te bestellen via de webwinkel.  

Informatie over beroepingswerk en welke stappen er gezet moeten worden, van aanvragen solvabilitetsverklaring tot bevestiging vindt u op de website van de Protestantse Kerk zie: hier.  

Terug naar: inhoud

Bond van Nederlandse Predikanten

De website van de Bond van Nederlandse Predikanten vindt u: hier. 

Terug naar: inhoud