Weergaven:


Inhoud: Sparen, beleggen, lenen en betalen | Legal Entity Identifier (LEI) | Meer informatie
 

Sparen, beleggen, lenen en betalen

Het op een spaarrekening zetten van gelden die (tijdelijk) niet nodig zijn, is een algemeen geaccepteerde zaak. Hoge bedragen die voor langere tijd worden vastgezet kunnen risico opleveren bij faillissement van een financiële instelling. Systeembanken hebben een hogere mate van bescherming. Het kan zinvol zijn om bij hogere tegoeden de risico’s over meerdere banken te spreiden.

Beleggen in aandelen, obligaties of alternatieve vormen, kan een hoger rendement opleveren, maar het risico is ook groter dat er verlies wordt geleden. Beleggen is onderworpen aan toezicht door de CCBB’s. Wanneer gekozen wordt voor beleggen is een goede vastlegging van zaken als de beleggingsmix en de opzet van de organisatie en het inschakelen van een deskundig adviseur van groot belang.

Terug naar: inhoud

Legal Entity Identifier (LEI)

Organsiaties die vermogenstitels bezitten dienen per januari 2018 een LEI-verklaring te hebben. Dat geldt ook voor kerkelijke organisaties. Daarvoor is een KVK-nummer vereist en eHerkenning. Het gaat ook om plaatselijke gemeenten of diaconieën die in verband met hun vermogensbeheer op de één of andere manieren gebruik maken van beleggingsproducten. In 2019 zijn alle rechtspersonen binnen de Protestantse Kerk, voor zover ze dat nog niet waren, weliswaar gezamenlijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, op grond waarvan eHerkenning kan worden aangevraagd. Dus elke gemeente en diaconie heeft nu een KVK-nummers.

Zie ook in het hoofdstuk 'herkenbaarheid in het maatschappelijk verkeer' in de Handleiding Kerkrentmeesters 2019: hier.
Zie voor informatie over de LEI van het KVK: hier.

Terug naar: inhoud

Meer informatie

Daarnaast zijn er gemeenten die vermogen hebben in grond en/of onroerend goed. Zie hiervoor bij kennisbank onder: ‘gebouwen’ > ‘verhuur en pacht’.

Een aan de Protestanste Kerk verwante organisatie op het terrein van geldbeheer is de SKG (Stichting Kerkelijk Geldbeheer). Zie: www.skggouda.nl 

Een aan de Protestantse Kerk verwante organisatie op het terrein van pachtvragen is het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen): Zie: www.kkgkka/kkg  

Zie ook voor vermogensbeheer VKB partner ABNAmro Mees Pierson Instituten en Charity

Documenten:

Artikel 'Bezint eer gij begint' van drs. Eenhuistra uit Kerkbeheer januari 2017
Hoofdstuk in de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 over vermogensbeheer: hier.

Uit 'Kerkbeheer' maart 2018 over vermogensbeheer: interview met dhr. Copier (directeur SKG)  en interview met dhr. Klokkenburg (ouderling-kerkrentmeestre Protestantse Gemeente Den Haag)

Richtlijnen beleggingsbeleid

Model beleggingsstatuut

Terug naar: inhoud