Weergaven:


Inhoud: Kerkinterieur info | Relevante websites | Relevante documenten


Kerkinterieur 

Het interieur van een kerkgebouw dient aan te sluiten bij het gebruik van het kerkgebouw. Kerkgebouwen die alleen worden gebruikt voor de eredienst zullen op een andere wijze zijn ingericht dan kerkgebouwen waarin ook plaats is voor andersoortige activiteiten. Wanneer een monumentaal kerkgebouw multifunctioneel gebruikt gaat worden, vergt dit veelal ingrijpende aanpassingen waarover tevoren goed moet worden nagedacht. Het in standhouden van een monumentaal kerkinterieur vergt eveneens specifieke kennis van zaken. Andere zaken die de aandacht kunnen vragen zijn b.v. kerkverwarming en kerkverlichting. Op het gebied van kerkinterieur en kerkinrichting zijn diverse organisaties en deskundigen actief die een college van kerkrentmeesters op specifieke onderwerpen van advies kunnen voorzien. Kijk bij VKB-partners bij 'inrichten en herinrichten kerk' en bij 'interieur advies'. U vindt het overzicht: hier.

Terug naar: inhoud

Relevante websites zijn:

www.sbkg.nl (portaal naar de Stichtingen Behoud Kerkelijke Gebouwen)
www.cultureelerfgoed.nl (site van de Rijksdiens voor het Cultureel Erfgoedt)
www.kerkmarkt.nl (VKB digitale marktplaats voor kerkelijke roerende goederen)
www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken (afdeling roerend erfgoed Museum Catharijne Convent, voor advies en waardestelling)


Terug naar: inhoud

Relevante documenten zijn:

'Toekomst voor kerken. Handreiking voor het aanpassen van kerkgebouwen in religieus gebruik'

Toekomst voor kerken. Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen'

Terug naar: inhoud